Doelstellingen

Wat stelt ‘Mooi Voorburg’ zich ten doel?

De richting die ‘Mooi Voorburg’ kiest, ligt in de lijn van de doelstellingen die statutair zijn vastgelegd. Die doelstellingen blijven van kracht, ook al maakt Voorburg, samen met Leidschendam en Stompwijk, deel uit van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De doelstellingen zijn gericht op het bevorderen in Voorburg van:

  • De verfraaiing van het dorps- en stadsbeeld in de ruimste zin van het woord en de verbetering van een hoogwaardige openbare ruimte.
  • Het behoud van het 'Beschermd Dorpsgezicht' van Voorburg als geheel; de restauratie van panden en gevels en al hetgeen dat kan bijdragen tot de instandhouding van het 'Beschermd Dorpsgezicht'.
  • Het behoud of instandhouding van zaken en/of gebruiken met historische of culturele waarde.
  • Het bewaken en het verzorgd houden van het natuurschoon.
  • Het instandhouden van een schoon milieu.

<< Vorige pagina