Actueel

“Mooi Voorburg” financiert de restauratie van het Poorthek bij Hofwijck.


Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de nieuwe bezoekersentree van Huygens' Hofwijck
door astronaut André Kuipers, ambassadeur van Hofwijck, op donderdag 26 november jl., heeft het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” unaniem besloten om de restauratie van het hek bij het voorterrein van Hofwijck te financieren. Dit toegangshek, ontworpen in de toen gangbare en populaire Art Déco stijl, heeft sinds de realisatie van het poortgebouw in 1929, gestaan aan het Westeinde en markeerde de entree van de buitenplaats. Het poortgebouw, dat nu de toepasselijke naam “Hofpoort” heeft gekregen, is een ontwerp van architect Herman van der Kloot Meyburg en heeft de status van Rijksmonument.Volgens de overlevering is in de jaren vijftig van de vorige eeuw, dit oorspronkelijke toegangshek verdwenen en “in ongerede” geraakt. Min of meer toevallig heeft de huidige directie van Hofwijck, het hek in deplorabele toestand aangetroffen in één van de opslagplaatsen van Hofwijck. Besloten werd om dit hek weer in ere te herstellen door het terug te plaatsen. Aanvankelijk had na een eerste inspectie, de restauteur zijn twijfels of het authentieke hek nog kon worden opgeknapt en een investering waard zou zijn. Vermoedelijk gedreven door een gezonde dosis beroepseer ging hij er toch mee aan de slag en met succes

.

Ruim vóór de openingsceremonie van “Het Nieuwe Hofwijck” kon het deskundig gerestaureerde toegangshek worden teruggeplaatst en siert het nu de entree tot de voortuin van de buitenplaats Hofwijck, waar op initiatief van de stichting “Mooi Voorburg”, het beeld van vader en zoon Huygens een markante plaats heeft gekregen. Met de plaatsing van het hek is opnieuw een stukje geschiedenis teruggebracht, geheel in overeenstemming met het credo van onze stichting: “Mooi Voorburg” geeft het verleden (een nieuwe) toekomst!De stichting “Mooi Voorburg” feliciteert het bestuur en de directie van Huygens’ Hofwijck met de totstandkoming van dit geslaagde project.

 

<< Vorige pagina