Actueel

Wethouder Mijdam onthult nieuw Monumentenpaneel Mooi Voorburg


Het was al geruime tijd de bedoeling om het verweerde monumentenpaneel in de tuin van de Oude Kerk te restaureren of te vervangen. Ooit geplaatst onder een hoek van 45 graden, hadden zon en regen ervoor gezorgd, dat het paneel slecht leesbaar was geworden. Daarover ontving het bestuur van de stichting "Mooi Voorburg" klachten. Sommige voorbijgangers meenden, dat het bord jaren geleden door de ANWB was neergezet en spraken deze organisatie daarop aan. De ANWB echter, wees terecht elke verantwoordelijkheid van de hand en verwees door naar “Mooi Voorburg”. Restauratie bleek helaas niet meer mogelijk. Dus werd besloten om een volledig nieuw paneel te laten maken en dat nu rechtop te plaatsen, om daarmee verbleking door de zon en de nadelige invloed van regenwater tegen te gaan. Begin 2014, de start van het 55- jarig bestaan van de stichting “Mooi Voorburg”, werd de opdracht tot het vervaardigen van een nieuw monumentenpaneel verstrekt.  Met financiële steun van het Sint Martinusfonds kon dit project gerealiseerd worden.Op 18 juli 2014 werd ook de vernieuwde “Monumentenroute Mooi Voorburg” opnieuw uitgebracht en het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Heleen Mijdam (o.a. Cultuurhistorie). Een logisch gevolg hierop was de officiële onthulling van het nieuwe paneel eveneens door wethouder Heleen Mijdam. Deze vond plaatst op de  meest voor de hand liggende dag,  nl. Open Monumentendag, 13 september 2014.Met op de achtergrond, in het kader van het thema “Op Reis” van deze Open Monumentendag opgestelde antieke middelen van vervoer, zoals een melk- en een trouwbrik, (welwillend beschikbaar gesteld door de heer Aad v.d. Bosch), verrichtte wethouder Mijdam, de onthullingshandeling. Deze werd door het belangstellende publiek met applaus begroet.


Het nieuwe monumentenpaneel mag en vooral kan weer gezien worden. Het is een informatiepunt voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in monumenten en die zich bevinden in het om het Beschermde Dorpsgezicht van Voorburg. Het paneel is voorzien van een zgn. QR-code. Met behulp van een “smart phone” kan aanvullende informatie over het betreffende monument worden ingelezen.

Monumentenroute Mooi Voorburg >>

<< Vorige pagina