Actueel

Monumentenroute Mooi Voorburg opnieuw uitgegeven.

                                                      

Mede ter gelegenheid van de viering van het 11e lustrum van de stichting "Mooi Voorburg", is de Monumentenroute Mooi Voorburg opnieuw uitgegeven. Al in 1996 was er een begin gemaakt met de uitgifte van een wandelroute van ca. 1 uur, langs de mooiste monumenten in en om het Beschermde Dorpsgezicht. In het jaar 2000 werd een handzaam boekje samengesteld, dat bezoekers wegwijs moest maken en waarin beknopte informatie werd verstrekt over het betreffende monument.

Al deze monumenten zijn ook terug te vinden op het monumentenpaneel in de tuin van de Oude Kerk  bij de pomp op de hoek van de Van Schagenstraat en de Herenstraat. Dit paneel is tijdelijk verwijderd omdat het moest worden vervangen, want door weersinvloeden was de leesbaarheid sterk verminderd. Op Open Monumentendag, zaterdag 13 september 2014., zal het nieuwe paneel weer voor iedereen te zien zijn en met enig ceremonieel worden onthuld.

Het oude monumentenboekje raakte uitverkocht en is nu vervangen door een uitklapbare brochure, die op bepaalde punten verbeterd en geactualiseerd is. Bovendien zijn alle foto’s vernieuwd. Op deze erkende monumenten zijn ooit door “Mooi Voorburg” de bekende groene informatiebordjes aangebracht en in de komende maanden zullen deze worden voorzien van een zogenaamde  QR code.

Om zo’n QR code te kunnen uitlezen, moet men in het bezit zijn van een mobiele telefoon met een QR codelezer. Met behulp van een op het mobieltje geïnstalleerde App wordt de code uitgelezen en krijgt de gebruiker via de start van de camera van de Smart Phone direct toegang tot de betreffende webpagina.

 Bestuurslid Wim Hasekamp, die o.m. als webmaster van “Mooi Voorburg” optreedt, is bezig met het ontwerpen van een aparte website: “Monumentenroute Mooi Voorburg”, die gekoppeld zal worden aan de  huidige site: www.mooivoorburg.nl. Op deze nieuwe website is aanvullende informatie te vinden over het betreffende monument en zijn vroegere bewoners.

Met deze eigentijdse digitale hulpmiddelen, wil “Mooi Voorburg” een bijdrage leveren aan het voor bezoekers en toeristen aantrekkelijk maken van het Oude Centrum van Voorburg. De op 1 juni 2014. verschenen Beeldenroute Mooi Voorburg is met hetzelfde oogmerk door de stichting "Mooi Voorburg" uitgebracht.


foto "Ot Douwes"

De (her)uitgave van de Monumentenroute "Mooi Voorburg" werd officieel, door het eerste exemplaar te overhandigen aan wethouder Heleen Mijdam (o.a. Monumenten en Toerisme). Deze overhandiging vond plaats op vrijdag 18 juli 2014. in één van de mooiste monumenten die Voorburg rijk is, het Huygensmuseum Hofwijck, dat gastvrij de stichting "Mooi Voorburg" en haar gasten ontving.

Kees Verbeek, voorzitter van “Mooi Voorburg”, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van een aantrekkelijk en levendig historisch centrum, dat voor passanten de moeite van een bezoek waard is. Wellicht kan dit alles leiden tot de zo gewenste en noodzakelijke (economische) bedrijvigheid en diversiteit in het Beschermde Dorpsgezicht. Wethouder Mijdam bleek zeer ingenomen met dit initiatief, dat aansluit op het gemeentelijke beleid om het toerisme te bevorderen.
Later dit jaar wordt daarover meer bekend en zal onder andere “Mooi Voorburg" bij deze plannen in een vroeg stadium betrokken worden.

De Beeldenroute Mooi Voorburg en de Monumentenroute Mooi Voorburg zijn elk voor een symbolisch bedrag van  €1,- nu al verkrijgbaar bij Museum Swaensteyn en Huygensmuseum Hofwijck. Binnenkort zullen ook meer uitgiftepunten bekendgemaakt worden. Beide routes zijn met steun van het Sint Martinusfonds tot stand gekomen.

Voor nadere inlichtingen per e-mail naar : secretaris@mooivoorburg.nl

   Monumentenroute Mooi Voorburg >>

   << Vorige pagina

 
foto "Ot Douwes"

foto "Ot Douwes"