Actueel

College stemt in met voorstel "Mooi Voorburg"

In de Nieuwsflits van het College van B & W van 19 november j.l. , wordt melding gemaakt van de bestuurlijke beslissing om de “loper” over de O.V. knoop bij het station Voorburg, de naam “Huygenstraverse” te geven. De promenade verbindt de Haagse Binckhorst via het NS-station met de historische dorpskern van Voorburg.  De naam refereert aan Hofwijck en zijn oorspronkelijke bewoners Christiaan en Constantijn Huygens. De stichting “Mooi Voorburg heeft vóór de officiële opening van de O.V. knoop in juni van dit jaar, deze naam voorgesteld en het College heeft deze suggestie overgenomen.


Het begrip “traverse” kent vele betekenissen, maar één ervan heeft betrekking op een ongelijkvloerse (voetgangers)oversteek. Het meest bekende en oudste voorbeeld is de Ponte Vecchio in Florence. De letterlijke betekenis van het Franse woord traverse  is “dwarsstap” of “oversteek” en stamt uit 1596, waarmee destijds een wal werd aangeduid die loodrecht op de vuurlijn stond. Over de wijze waarop ter plaatse deze toepasselijke naam zal worden aangeduid, moet nog worden nagedacht. Wij houden u van het vervolg op de hoogte.

<< Vorige pagina