Actueel

  

Koningslinde geplant in het Sijtwendepark.


Op zaterdag 27 april 2013, de 46ste verjaardag van de Prins van Oranje, Z.K.H. Willem Alexander, werd een forse koningslinde geplant bij de ingang van het Sijtwendepark. Daarmee nam de stichting "Mooi Voorburg", die deze linde heeft geschonken aan de burgers van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een voorschot op de viering van de inhuldiging van de nieuwe koning en koningin op 30 april.Muzikaal begeleid door de klanken van Forum Hadriani werd de boom, die al enige weken opgekuild stond bij de gemeentewerf aan de Nieuwe Haven,zorgvuldig door medewerkers van het gemeentelijk groenteam vervoerd via het Oosteinde naar het Sijtwendepark aan de Rodelaan.

Daar stond al een flink aantal belangstellenden te wachten op de plantings-handeling,  waarvoor 1e locoburgemeester Marcel Houtzager reeds klaarstond. Helaas was burgemeester Hans v.d. Sluijs, tevens erevoorzitter van de stichting "Mooi Voorburg", verhinderd om bij de planting behulpzaam te zijn wegens verblijf in het buitenland. Na een welkomstwoord door Kees Verbeek, voorzitter van de stichting, werd het  Wilhelmus ingezet en daarna zakte de koningslinde langzaam in de eerder gegraven kuil op zijn plaats.  

Er waren gloednieuwe handschoenen en  scheppen klaargelegd voor de “loco” en de voorzitter, die desondanks met blote handen de wortels voorzagen van aarde. Toen iedereen ervan overtuigd was dat de linde goed recht stond, nam Marcel Houtzager het woord en bedankte de stichting "Mooi Voorburg" voor deze schenking en voor de organisatie van de plantingsceremonie.Hij beloofde als wethouder met “groen” in zijn pakket, goed voor de boom te zullen zorgen.  

Behalve wethouder Houtzager, gaven ook de wethouders Heleen Mijdam en Peter van Ostaijen blijk van hun belangstelling en hier en daar werden ook enige gemeenteraadsleden in het wild waargenomen. De voorzitter dankte Forum Handriani voor hun optreden en de medewerkers van het groenteam voor hun bijdrage aan deze feestelijke gebeurtenis. Ook werd wethouder Houtzager bedankt voor zijn assistentie.
De stichting "Mooi Voorburg" is van plan om later in het jaar een sierhek te laten plaatsen rond de linde, om daarmee een bijzondere gebeurtenis van een troonswisseling te markeren. Tot slot nodigde de voorzitter alle belangstellenden uit,  om in de tent van “Mooi Voorburg” een toepasselijk Oranjebittertje op te halen en een toost uit te brengen op het toekomstige koningspaar. Al met al was het een feestelijke opmaat voor de officiële inhuldigingsfestiviteiten op 30 april 2013.


  << Vorige pagina