Actueel

Bespreekpunten met wethouder Mijdam op 11 juli 2012


De stichting "Mooi Voorburg" heeft op 11 juli periodiek overleg  gevoerd met wethouder Mijdam ( o.a. monumentenbeleid) van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De belangrijkste conclusies uit dit overleg zijn:

Naar aanleiding van de verleende sloopvergunning voor de oude boerderij Nooit Gedacht aan het Oosteinde 63, heeft "Mooi Voorburg" gevraagd de criteria voor het behoud van beeldbepalende bouwwerken, die nog niet op de Monumentenlijst staan, nader te bezien. Wethouder Mijdam kon melden dat het College van B&W met haar voorstel heeft ingestemd om uit het bestedingsplan een monumentenreserve vast te leggen. Daaruit zal onder meer een inventarisatie van objecten worden gemaakt die alsnog op de gemeentelijke Monumentenlijst kunnen worden geplaatst.Op initiatief van de stichting "Mooi Voorburg" zal de uit 2000 daterende monumentenroute in het Beschermde Dorpsgezicht en het oude centrum van Voorburg worden geactualiseerd en gemoderniseerd. Daarbij zal in overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg de route worden aangesloten op al bestaande wandelroutes (o.m. Groene Wissel en Landelijk Wandelknooppunten netwerk).

Stichting "Mooi Voorburg" wil graag dat de openbare wandelroute die door de tuin van Hofwijck loopt, gehandhaafd wordt. N.a.v een vraag van de stichting heeft wethouder Mijdam gemeld dat ze kennisneemt van de opvatting van de stichting en dat het college van B&W nog in gesprek is met de Vereniging Hofwijck.


Op verzoek van de stichting "Mooi Voorburg" zal de gemeente een inspectie uitvoeren bij de monumentale muur (een Rijksmonument) in park Arentsburgh en ook naar de onderhoudstoestand van het toegangshek van park Vreugd en Rust aan de Parkweg.


 

De gemeente staat sympathiek tegenover een inventarisatie door de stichting van de buitenplaatsen en parken in Voorburg en naar de daarbij behorende borden en bordjes, opdat enige harmonisatie ontstaat.

<< Vorige pagina